28.06.2019 - 2.07.2019
  • მონაწილეთა ასაკი 6-დან 16-წლამდე
  • ორჯერადი ვარჯიში
  • ეკიპირება
  • კვება
  • ტრანსპორტირება
  • დაზღვევა
  • სერთიფიკატი
© frmclinicsgeorgia.com